FOCKESCHLASS
KOERICH
Lot Prix Voir
Lot 02 2.76 798.000 € >> Détails
Lot 02 ca 2.76 828.000 € >> Détails
Lot 03 2.66 748.000 € >> Détails
Lot 03 ca 2.66 778.000 € >> Détails
Lot 04 3.31 868.000 € >> Détails
Lot 04 ca 3.31 898.000 € >> Détails
Lot 05 3.26 868.000 € >> Détails
Lot 05 ca 3.26 898.000 € >> Détails
In der Acht
BERBOURG
Lot Prix Voir
Lot 08 3.96 1.158.000 € >> Détails
Lot 10 5.62 365.300 € >> Détails
Lot 15 3.48 668.000 € >> Détails
Lot 16 3.8 678.000 € >> Détails
Lot 17 4.11 738.000 € >> Détails
Lot 18 4.27 744.000 € >> Détails
Lot 7 3.59 247.710 € >> Détails
Oben der Herrenwies
WALLENDORF-PONT
Lot Prix Voir
Lot 1 6.05 798.000 € >> Détails
Lot 2 7.09 814.000 € >> Détails
Lot 3 7.92 828.000 € >> Détails
Lëtzebuergerstrooss
FILSDORF
Lot Prix Voir
Lot 2 3.45 798.000 € >> Détails
Lot 2 ca 3.45 838.000 € >> Détails
Lot 3 4.47 878.000 € >> Détails
Lot 3 ca 4.47 918.000 € >> Détails
ZA Irbicht
Beringen (Mersch)
Lot Prix Voir
Lot 1 43.54 1.937.530 € >> Détails
Lot 3 29.21 1.460.500 € >> Détails
Lot 4 26.99 1.403.480 € >> Détails
Lot 5 27.49 1.429.480 € >> Détails
Killebierg
HASSEL
Lot Prix Voir
LOT 3 5.41 988.000 € >> Détails
Rue de la Pétrusse
BERTRANGE
Lot Prix Voir
LOT 62A 3.78 1.524.000 € >> Détails
LOT 62B 3.55 1.464.000 € >> Détails
St Hubert
BURDEN
Lot Prix Voir
Lot 1 AA 4.15 690.500 € >> Détails
Lot 2 AA 4.03 690.500 € >> Détails
OM BONGERT
Dalheim
Lot Prix Voir
Lot 1A 4.34 808.000 € >> Détails
Lot 1B 3.12 778.000 € >> Détails
Lot 2 4.83 838.000 € >> Détails
Auf dem Moor
Ettelbruck
Lot Prix Voir
Lot 12 4.83 988.000 € >> Détails
Lot 13 5.24 1.018.000 € >> Détails
Lot 16 6.18 1.158.000 € >> Détails
Lot 17 8.66 606.200 € >> Détails
Lot 20 4.96 372.000 € >> Détails
Lot 21 5.11 383.250 € >> Détails
Lot 27 6.07 455.250 € >> Détails
Lot 30 3.52 968.000 € >> Détails
Lot 31 3.52 928.000 € >> Détails
Lot 32 7.24 543.000 € >> Détails
Lot 34 3.42 848.000 € >> Détails
Lot 35 3.42 848.000 € >> Détails
Lot 36 3.42 848.000 € >> Détails
Lot 37 3.42 848.000 € >> Détails
Lot 41 3.94 898.000 € >> Détails
Lot 42 3.94 898.000 € >> Détails
Lot 43 3.94 898.000 € >> Détails
Lot 44 3.94 898.000 € >> Détails
Lot 45 3.72 768.000 € >> Détails
Lot 46 2.73 678.000 € >> Détails
Lot 47 2.73 678.000 € >> Détails
Lot 48 4.03 788.000 € >> Détails
Lot 66 4.92 978.000 € >> Détails
Lot 67 3.39 808.000 € >> Détails
Lot 68 5.33 998.000 € >> Détails
Lot 73 5.44 421.600 € >> Détails
Lot 76 6.42 481.500 € >> Détails